Előadások

Tudomány érdekes és közérthető formában

Népszerű témákban, közérthető módon tartanak munkatársaink előadásokat kulturális intézmények vendégei részére, a téma és az igények szerinti terjedelemben. Előadóink tudományos munkájuk eredményeiről számolnak be, közvetlen formában. A legtöbb előadás kb. 90 perces, de tematikus vagy igény szerinti előadássorozatok megtartását is vállaljuk. Az előadások témáját lent találja. Érdeklődését jelezze nekünk!

Dr. Józsa Éva DLA, bábművész

Dr. Józsa Éva DLA

Sopronban óvodapedagógiát tanult, majd a pécsi Tanárképző Főiskolán szerzett diplomát. Ezt követően drámatanárként és bábművészként végzett a budapesti Színház- és Filmművészeti Főiskola drámapedagógia-színházelmélet szakán. Tudományos fokozatát (DLA) a Színház-és Filmművészeti Egyetemen szerezte meg. 1986-tól a Nemzetközi Bábművész  Szövetség, 1996-tól a Magyar Bábművészek Szövetségének tagja. 24 éve oktat bábpedagógiát, drámapedagógiát, színházelméletet, művészetterápiát, dramaturgiát, színházi ismereteket. Nemzetközi és hazai fesztiválok gyakori résztvevője: nemcsak rendezőként, előadássorozatokkal és önálló estek keretében előadóművészként is számos produkció fűződik nevéhez. Pedagógiai munkássága szerteágazó: a börtönszínház szervezésétől, falukutatásokon át a Bábpedagógus Művészeti Oktató Szakirányú Szakképzés, valamint a Kreativitásfejlesztés dramatikus eszközökkel elnevezésű tehetséggondozó program kidolgozásáig terjed.

Jelentősebb díjai, kitüntetései: Miniszteri Dicsétet (1986-1990), Pro Urbe ezüst fokozat (1989), Aranyérem Színházi kategóriában (Helikon Ünnepség, 1994), A Nyugat-magyarországi Egyetem kiváló oktatója díj (2007), Wlasits Gyula Díj (2008),  Mészáros Vincéné Díj (A pedagógiai Bábjátékosok Szakmai díja, 2013).

Tovább olvasok

Kocsis János Balázs PhD, városszociológus

Kocsis János Balázs PhDvárosszociológus, egyetemi docens a BME Szociológia és Kommunikáció Tanszékén, a Társadalmi és Térbeli Kutatások Központjának alapító tagja. Szociológiai tanulmányait Budapesten, várostörténetieket Leicesterben (Anglia) végezte. A Műegyetemen a közgazdász, építész és kommunikációs képzésekben városokkal foglalkozó tárgyakat tanít; 2004 és 2010 között a BME közgazdász-gazdálkodási képzése Regionális gazdaságtan és településfejlesztési szakirányának megbízott vezetője, 2014-15-ben az Indiana Egyetem (Bloomington, USA) vendégprofesszora. Főbb kutatási területei: városfejlődés, városmegújulás, dzsentrifikáció, városi szétterülés, szuburbanizáció, városirányítás, lakáspolitika, helyi társadalmak, modern kori közép-európai várostörténet. Főbb publikációi: Városfejlesztés, városfejlődés Budapesten, 1930-1985 (Gondolat, 2009), Főutcák, üzletutcák (szerkesztő, L'Harmattan, 2015).

Tovább olvasok

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna PhD, folklórkutató

Győrött végezte el a tanítóképző főiskolát, majd néprajz szakos diplomát (Bp., ELTE, 1991) szerzett. 2001-ben az ELTE BTK Folklór Tanszékén „summa cum laude” minősítéssel megvédte Személyiség és repertoár egy sokoróaljai iparos életútjának tükrében. c. PhD disszertációját. 2005-ben a PTE Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet Művelődésszervezői szakát végezte el. 2008–2011 között elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját. Kutatási témája: Szájhagyomány és történeti valóság. Ezzel a témával 2008-ban kiérdemelte a Pannon Tudományos Napok rendezvényén megtartott legjobb előadásért járó oklevelet. Kiemelkedő kutatói munkájáért az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2012-ben Elismerő Oklevéllel jutalmazta. Fő kutatási területe: a gyermekfolklór, az új stílusú népballada és az egyéniségvizsgálat. Öt könyve és számos tudományos és tudománynépszerűsítő publikációja jelent meg, kutatói és tanári munkája mellett tudományos konferenciákon szerepel, néprajzi táborokat szervez, közművelődési feladatokat lát el: énekel kiállításokon, művészeti fesztiválokon, valamint tagja a győri Melodiárium Kamarakórusnak. 2007 óta a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karának egyetemi docense és a Kulturális Mediáció Mesterszak szakfelelőse.

Számos kitüntetés, szakmai elismerés, oklevél birtokosa, ezek közül néhány: Kazinczy-Emlékérem, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiváló Oktatója, Rákóczi Emlékérem (Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társaság, 2008.) Hallgatókért Díj, Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért díj, Kovács Pál Díj.

Tovább olvasok

Pintér Róbert PhD, internet-kutató

Pintér Róbert PhD

Kutatásvezető (mobil kutatások és e-kereskedelem), eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
egyetemi adjunktus, Corvinus Egyetem, Infokommunikációs Tanszék
 
Pintér Róbert szociológus és politológus (ELTE), internet és okostelefon kutató, az eNET mobil és e-kereskedelmi területeinek kutatásvezetője. 1998 óta foglalkozik információs társadalmi témák kutatásával és oktatásával. 1998 és 2008 között a Budapesti Műszaki Egyetemen működő Információs Társadalom- és Trendkutató Központban dolgozott, 2006-tól vezető beosztásban. Számos internettel és információs társadalommal kapcsolatos kutatásban és stratégiaalkotásban vett részt az évek során. 2008-ban kisebb pályamódosítás után a Szonda Ipsosban folytatta az online terület kutatójaként, majd 2010-2012 között az Ipsos Interactive Services magyar, cseh és orosz ügyfélkapcsolati igazgatójaként. 2013-tól pedig egy mobil helymeghatározáson alapuló fejlesztési projektet vezet az eNET Internetkutató Kft.-ben, ahol 2013 őszétől hozzá tartozik az e-kereskedelmi területek kutatása is. Mindezzel párhuzamosan oktat is, 2001-2006 között a BME Információ- és Tudásmenedzsment Tanszékén dolgozott, 2011-től pedig a Corvinus Egyetem Infokummunikációs Tanszékén tanít, mint adjunktus. A kutatói-oktatói tevékenységét jól kiegészíti, hogy 2013-tól a Médiakutató c. lap szerkesztőségi bizottságának is a tagja.
2009-2010-ben fordult érdeklődése az okostelefonok kutatása felé – a hazai konferenciák kedvelt előadója e témában. 2012-ben megkapta a Ringier Mobile Influencer díját a hazai mobil piacon végzett edukációs tevékenységéért. 2004 óta aktív blogger, posztjait jelenleg a http://probesz.tumblr.com/ címen lehet olvasni.

Tovább olvasok

Soós Károly teológus, kánonjogász

1957-ben született Budapesten. Érettségi után világi hallgatóként teológus diplomát szerzett a Pázmány Péter  RK. Hittudományi Akadémián. 1984-ben megszerezte a Magyar Katolikus Püspök Kar Hitoktatási Bizottságának hittanári oklevelét. 1989-ben a Pápai Lateráni Egyetemen teológus egyetemi diplomát, majd 2000-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog és Államtudományi Karának Kánonjogi Intézetében kánon jogász egyetemi diplomát és kánonjogi licencia tudományos fokozatot szerzett. Fő érdeklődési területe az egyháztörténelem és a szociálteológia. A közélettel az 1980-as évek közepén kezdett foglalkozni, kiemelten a kereszténydemokrata- keresztény-szociális eszmeiséggel és az értékkonzervatív ideológiával. Szintén a 80-as évektől foglakozik kisebbségi- és nemzetpolitikával. Az Antall kormány idején a Határon Túli Magyarok Hivatalában az egyházi ügyek és rendkívüli témák irányítójaként, a Magyarok Világszövetségében a Délvidékért és segélyekért felelős osztályvezetőként dolgozott. 2001-2002-ben a Szociális és Családügyi Minisztériumban a miniszteri kabinet munkatársaként, 2002-2004 között a Magyar Máltai Szeretetszolgálat határon túli régió vezetőjeként tevékenykedett. 2004 óta szellemi szabadfoglalkozású. Civil szereplőként a Márton Áron Társaság alapító tagja, titkára, majd 2008-tól elnöke.

Tovább olvasok

Szilágyiné Dr. Göcsei Irén

Létkérdések és emberi élethelyzetek a Bibliában és az ókori Közel-Kelet vallási és irodalmi hagyományaiban

1.      Szimbólumok az ókori Közel-Keleten

2.      Élet és halál. Test és lélek. Elképzelések a halál utáni életről a zsidóknál és a közel-keleti népek mítoszaiban

3.      Isten és a bálványok

4.      Anyajog, anyaistennők, Magna Mater-kultuszok a Földközi tenger környékén. hatásuk a zsidó kultuszokra

5.      Nőalakok és női sorsok az Ószövetségben I. (anyaság, termékenység, meddőség)

6.      Nőalakok és női sorsok az Ószövetségben II. (hősök, prófétanők, királynők)

7.      Nők a Újszövetségben – az Újszövetség a nőkről

8.      Apák és fiúk. A generációk közötti viszony. Az öregségről

9.      A bűn és következményei. Bűn és betegség. A kapcsolat ószövetségi és újszövetségi megítélésének különbségei

10.  Tiszta és tisztátalan. Ellentétes nézetek az Ó- és Újszövetségben

11.  Az áldozat problémája az Ó- és Újszövetségben és a környező népeknél

12.  A megváltástan a zsidó vallásban. Meghaló és feltámadó istenek kultusza a Közel-Keleten

13.  Szerelem, erotika a Bibliában és a Közel-Keleten

14.  A szenvedés problémája a két testamentumban

15. Próféciák a két testamentumban

Varga Norbert PhD, társadalomtudós

A Kontakt Rádióban készült interjú itt meghallgatható.

 

2004 óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem BPK Társadalom- Szociális és Kommunikáció Tudományok Intézetének oktatója. Teológiai ismereteit a Szent Athanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán sajátította el. Történelem szakos tanári oklevelét a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán szerezte, politológusként az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott. 2005-ben elvégezte a NYME Közgazdaságtudományi Karán meghirdetett Európai Uniós Pályázatíró szemináriumot. 2006-tól tanulmányokat folytatott az ELTE-ÁJK Politikatudományi Doktori Iskolában, majd a NYME KTK Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában, ahol PhD fokozatot szerzett. Az előadó számos tanulmány és több könyv szerzője. A Lánchíd Rádió és az Echo TV műsorainak rendszeres politológiai elemzője.

 

Tovább olvasok

Dr. Zsebők Csaba PhD - történész, publicista, költő

Dr. Zsebők Csaba

Diplomáját történelem szakon szerezte (KRE BTK, 2002). 2012-ben megkapta doktori (PhD) fokozatát az ELTE-n, kelet-európai történelem szakterületen. Az MTA-BTA Bolgár-Magyar Történész Vegyesbizottság (beválasztott) tagja 2014-től. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága külsős kutatója 2015-től. A 2015/2016-os tanévben a Wekerle Sándor Főiskolán docensként, a református egyetemen óraadóként oktat. Jó néhány tanulmány, s több könyv szerzője; tudományos konferenciák előadója.

Újságíróként tizenöt évig munkálkodott, állandó szerző lehetett – többek között – a Reformnál és a Magyar Nemzetnél (Hétvégi Magazin). 2014-ig a Magyar Hírlapnál dolgozott főmunkatársként. A leggyakrabban nemzetpolitikai, kulturális és belpolitikai témájú cikkekkel – riportokkal, interjúkkal is – jelentkezett. Publicisztikát ugyancsak ír.

Megkeresések nyomán címeket, neveket is kitalál. Példa erre a „Rendszer-váltó-kezelők” (a Kolozsvári Magyar Napok egyik tudományos kerekasztala) címe, vagy Szurdi Kata öltözéktervező iparművész több kollekciójának, bemutatójának (így a „Szűr-Realizmus” klasszikus dal- és etno divatest) elnevezése. A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület (FISE) legújabb tagjainak – évek óta megrendezendő – kiállítása a „Fresh FIShEs” „címkét” kapta tőle.

Sejtjeidben élnék című verseskötete a Püski Kiadónál jelent meg, 2011-ben.

Versei – többek között – megjelentek: a Napútban (Magyarország), a Muratájban (Szlovénia), az Irodalmi Szemlében (Szlovákia/Felvidék), az Új Nautiluson (Románia/Erdély-Magyarország), a Folyó – Kortárs Művészeti Magazinban (Magyarország), a Nyugati Magyarságban (Kanada), a szlovéniai magyarok évkönyvében, a Holdkatlan Szépirodalmi és Művészeti Folyóiratban (Magyarország) és vajdasági-délvidéki lapok (Szerbia) irodalmi mellékletében.

Tovább olvasok